Vídeos (Eloi Biosca & Daniel Sánchez)

 

 

 

 

 

 

El meu interès pel nu en el vídeo no prové només dels seus valors associats a la vida natural i a la llibertat, els quals tot i compartir-los personalment i estar presents en la meva obra, no constitueixen la meva principal inspiració . Per a mi, treballar el nu en el vídeo satisfà una altra necessitat més forta, ensenyar a veure i a valorar la bellesa del cos masculí quan apareix completament nu en situacions i contextos de la vida quotidiana i especialment quan està en moviment. En aquest sentit, penso que és important crear seqüències en què la contemplació d'un home nu movent-se pugui generar una forta atracció visual capaç de seduir l'espectador per la bellesa de les imatges, i que a partir d'aquest gaudi estètic que provoquen es pugui arribar, si és possible, a acariciar la sensualitat.

També crec que per aconseguir aquestes finalitats cal evitar la plasmació de moviments molt elaborats, interpretats per ballarins o atletes adequadament entrenats, i anar a buscar, entre models no professionals, els gestos i les accions de la vida quotidiana, els quals a causa de la seva naturalitat i frescor són potencialment més estimulants .

Al mateix temps, he de reconèixer que en els meus curts hi ha quelcom d'autobiogràfic. Expressen la meva especial atracció cap als meus models. Una atracció que en alguns casos ha estat corresposta d'alguna manera. En aquest sentit els meus treballs són algun tipus de declaració d'amor.

Crec que mostren el que sento cap a un model i la satisfacció i l'excitació que això provoca en ell. És com una mena de correspondència sexual o fins i tot amorosa que, quan un la sent, necessita expressar-la d'alguna manera, i l'art és com un mitjà que permet la seva sublimació .

En aquest sentit, Intueixo que la naturalitat i la bellesa de les meves imatges són fruit de l'admiració, la profunda confiança i el sincer afecte que s'han originat entre alguns dels meus models i jo. Especialment això es pot observar en el meu curt titulat "Dutxa" on el protagonista no pot evitar tenir una espontània i no premeditada erecció mentre es dutxa davant de la càmera.

A més, els meus models no són professionals i pertanyen a un món que és molt diferent al meu. Amb un nivell de formació baix, sense feina i amb problemes personals diversos , aparentment no són els més apropiats com a amics. No obstant això, tenen altres importants valors, com la seva espontaneïtat , la seva frescor i la seva impulsivitat . A més posseeixen un cos molt natural que no ha estat articificialmente modelat en un gimnàs ni afaitat . Aquests nois transmeten la bellesa i la sensualitat de lo salvatge. Espero ser capaç de mostrar tot això en els meus curts .

Professionalment sóc doctor per la Universitat de Barcelona i treballo com a docent a l'ensenyament secundari. Com a professor d'història de l'art i al llarg de la meva vida laboral he sigut bastant innovador; sempre buscant noves estratègies per motivar els alumnes a la classe. En aquesta direcció he produït diversos jocs educatius on-line i abundants reconstruccions de monuments històrics en realitat virtual .

Tot aquest tipus de treballs es poden consultar a:www.xtec.cat/~ebiosca

En aquest punt voldria precisar que durant aquest temps vaig rebre molt pocs correus procedents d'altres professors o alumnes expressant les seves opinions sobre aquests treballs, i tots ells sempre van ser comentaris de caràcter professional molt amables però freds i distants. Estava clar que els meus treballs no els havien arribat a l'ànima .

En canvi, quan he començat a elaborar vídeos sobre el nu masculí, el nombre de comentaris rebuts del públic s'ha multiplicat considerablement i, el que és més important, són molt més emotius, personals i fins i tot apassionats. A tots ells els dono les gràcies.

Què significa això? Una obvietat: que el públic que valora la bellesa i la sensualitat és molt més gran i més entregat que el que valora els productes educatius .

D'altra banda, un autèntic professor no pot escapar mai del tot de la influència del seu treball diari i de la seva vocació. Per això, en els meus vídeos també es pot notar cert impuls educatiu que es tradueix en la meva obsessió per ensenyar a valorar la bellesa i la sensualitat que emanen del nu . Una obsessió de la qual un no és conscient fins que algú et fa adonar-te d'ella . Va ser el cas d'un admirador que em va escriure dient-me: És fantàstic i hauria de ser mostrat als nois i noies joves en l'edat de la pubertat per a la seva educació sexual als instituts...