Homes en 360º

Men in 360º

 

 

Funciona amb flash player

It works with flash player

 

 

Captar les proporcions d'un cos bell, contemplar-lo des de diversos punts de vista, entretenir-se en mirar la forma dels membres, el tornejat dels músculs i els detalls de la seva pell; i tot això durant l'estona i al nivell de zoom que es vulgui, és un plaer que no és fàcil de trobar i que aquest interactiu posa a la vostra disposició.

Capturing the proportions of a beautiful body, looking at it from various points of view, entertaining yourself by looking at the shape of your limbs, turning muscles and details of your skin; and all this during the time and at the zoom level you want, it is a pleasure that is not easy to find and that this interactive offers you.

© Eloi Biosca - www.nus.cat